Voertuigen aangeschaft voor 01-07-2023

De kosten van een voertuig dat vóór 1 juli 2023 aangeschaft wordt, blijven ‘levenslang’ fiscaal aftrekbaar.

Voertuigen aangeschaft tussen 01-07-2023 en 31-12-2025

Voor personenwagens op fossiele brandstof (diesel, LPG, CNG of benzine) die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 worden aangeschaft, geldt een overgangsregeling. De aftrekbaarheid van de kosten volgens de gramformule wordt vanaf 2025 geleidelijk afgetopt tot 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en 0% vanaf 2028.

Voor hybrides die op of na 1 juli 2023 worden aangeschaft, zijn de brandstofkosten slechts voor 50% aftrekbaar tot 31 december 2026. Voor 2027 wordt de aftrek beperkt tot 25%, en vanaf 2028 is de aftrek van die brandstofkosten ook 0%.

De toekomst van de bedrijfswagen is groen

Vanaf 2026 moeten alle bedrijfswagens volledig elektrisch of op waterstof rijden. Wagens die niet volledig emissievrij zijn (met dus CO2 = 0) en aangekocht worden op of na 1 januari 2026, krijgen een totaal aftrekverbod.

Maar ook de fiscale aftrekbaarheid van emissieloze wagens die na 31 december 2026 aangeschaft worden, wordt tussen 2027 en 2031 geleidelijk afgebouwd. Tijdens deze overgangsfase is de aftrek voor wagens afhankelijk van het jaar van aanschaf, met de volgende percentages:

  • aanschaf in 2027: levenslang aftrekbaar tegen 95%2028: 90%
  • 2029: 82,5%
  • 2030: 75%
  • 2031: 67,5%